Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢI TRÍ => ĐỐ VUI VẬT LÝ => Tác giả chủ đề:: Lê Nhật Trường trong 08:25:16 PM Ngày 02 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23565Tiêu đề: sóng âm vật lí 12 với truyện kiều
Gửi bởi: Lê Nhật Trường trong 08:25:16 PM Ngày 02 Tháng Một, 2016
     %-) %-)Cung thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Trích truyện Kiều
Cung thương lầu bậc ngũ âm liên quan đến đặc trưng sinh lí nào của âm?

A. Cao đô, B. trường độ, C. cường độ, D. âm sắc


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm vật lí 12 với truyện kiều
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:15:01 AM Ngày 03 Tháng Một, 2016
    %-) %-)Cung thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Trích truyện Kiều
Cung thương lầu bậc ngũ âm liên quan đến đặc trưng sinh lí nào của âm?

A. Cao đô, B. trường độ, C. cường độ, D. âm sắc

Cảm ơn vì câu hỏi khá thú vị  =d>
Sau khi tìm hiểu "Cung thương lầu bậc ngũ âm"
Đây là chút tài liệu kiếm được,   :-h http://dongphuongtracmenh.org/topic/497-n%E1%BA%A1p-%C3%A2m-b%C3%A0i-3/
Trích: "
Ngũ Âm là Âm của Ngũ Hành :
       Âm của Hành Thổ  gọi là  Cung ,  Âm của Hành Kim  gọi là Thương , Âm của Hành Mộc  gọi là Giốc , Âm của Hành Hỏa  gọi là Chủy , Âm của Hành Thủy  gọi là Vũ.
       Đối chiếu với Âm Nhạc Phương Tây thì các Âm đó lần lượt tương ứng với các Âm  Fa ( F ) , Sol ( G ) , La ( A ) , Đô ( C ) , Rê ( D ).
[tex]\Rightarrow[/tex] A  8-x

 


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm vật lí 12 với truyện kiều
Gửi bởi: Lê Nhật Trường trong 08:44:49 AM Ngày 03 Tháng Một, 2016
    %-) %-)Cung thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Trích truyện Kiều
Cung thương lầu bậc ngũ âm liên quan đến đặc trưng sinh lí nào của âm?

A. Cao đô, B. trường độ, C. cường độ, D. âm sắc

Cảm ơn vì câu hỏi khá thú vị  =d>
Sau khi tìm hiểu "Cung thương lầu bậc ngũ âm"
Đây là chút tài liệu kiếm được,   :-h http://dongphuongtracmenh.org/topic/497-n%E1%BA%A1p-%C3%A2m-b%C3%A0i-3/
Trích: "
Ngũ Âm là Âm của Ngũ Hành :
       Âm của Hành Thổ  gọi là  Cung ,  Âm của Hành Kim  gọi là Thương , Âm của Hành Mộc  gọi là Giốc , Âm của Hành Hỏa  gọi là Chủy , Âm của Hành Thủy  gọi là Vũ.
       Đối chiếu với Âm Nhạc Phương Tây thì các Âm đó lần lượt tương ứng với các Âm  Fa ( F ) , Sol ( G ) , La ( A ) , Đô ( C ) , Rê ( D ).
[tex]\Rightarrow[/tex] A  8-x

 

Cảm ơn bạn đã cho mình thêm một góc nhìn mới về ngũ âm, ngũ âm hiện nay tương ứng với thang cao độ năm âm trong âm nhạc, trong thang cao độ năm âm này không có hai âm fa và si, còn theo tài lliệu củ bạn không có âm mi và si, mình không hiểu tại sao, vì mình chỉ biết là nhạc khí như vậy. theo bạn tại sao lại có sự không trùng khớp này?