Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: truongquangkhanh10t trong 05:18:35 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23545Tiêu đề: bài toán về năng lượng và độ hụt khối
Gửi bởi: truongquangkhanh10t trong 05:18:35 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2015
cho phản ứng hạt nhân He(3/2) + D(2/1) -> He(4/2) + p, năng lượng toả ra của phản ứng này alf 18,4MeV. Cho biết độ hụt hkosoi của He(3/2) lớn hơn độ hụt khối của D(2/1) một lượng là 0,0006u và 1u=931MeV/c^2. Năng lượng toả ra của phản ứng He(3/2) + He(3/2) -> He(4/2) + 2p là:
A. 17,84 MeV 
B. 18,96 MeV
C. 16,23 MeV
D. 20,57MeV


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về năng lượng và độ hụt khối
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:40:35 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2015
cho phản ứng hạt nhân He(3/2) + D(2/1) -> He(4/2) + p, năng lượng toả ra của phản ứng này alf 18,4MeV. Cho biết độ hụt hkosoi của He(3/2) lớn hơn độ hụt khối của D(2/1) một lượng là 0,0006u và 1u=931MeV/c^2. Năng lượng toả ra của phản ứng He(3/2) + He(3/2) -> He(4/2) + 2p là:
A. 17,84 MeV 
B. 18,96 MeV
C. 16,23 MeV
D. 20,57MeV
Em xem file HD nhé