Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dangminh125 trong 04:41:05 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23528Tiêu đề: Vấn đề lí thuyết chưa hiểu về con lắc lò xo
Gửi bởi: dangminh125 trong 04:41:05 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015
Lực tác dụng lên điểm treo và lực tác dụng lên con lắc lò xo có gì giống và khác nhau ?


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề lí thuyết chưa hiểu về con lắc lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:27:57 AM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2015
Lực tác dụng lên điểm treo và lực tác dụng lên con lắc lò xo có gì giống và khác nhau ?

Đây là câu trả lời của thầy Minh Hiệp: Giống nhau ở chỗ đều là lực đàn hồi của lò xo, nhưng khác nhau về chiều - chiều ngược nhau


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề lí thuyết chưa hiểu về con lắc lò xo
Gửi bởi: avaiva trong 11:23:10 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2015
Lực tác dụng lên điểm treo và lực tác dụng lên con lắc lò xo có gì giống và khác nhau ?

Theo định luật 3 Newton đây là hai lực trực đối (cùng phương, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và đặt vào 2 vật khác nhau)