Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanlan trong 10:40:52 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23527Tiêu đề: Bài giao thoa ánh sáng khó!
Gửi bởi: hoanlan trong 10:40:52 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2015
nhờ các thầy xem giúp !
Hai khe Young S¬1, S2 cách nhau một khoảng a=10mm. Sau hai khe đặt một ống có hai ngăn T1, T2 cho ánh sáng nhiễu xạ từ mỗi khe qua một ngăn của ống. Màn quan sát E cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=2m. Khe nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  =590nm. Độ dài l của ống hai ngăn là l=10cm. Ban đầu, cả hai ngăn đều chứa không khí, dưới cùng một áp suất và vân chính giữa ở điểm O. Hãy tính khoảng vân i
   1. Dùng bơm chân không hút không khí trong ngăn T2 ra, đồng thời quan sát hệ vân, người ta thấy hệ vân dịch chuyển. Khi không khí đã rút ra hết, thì hệ vân đã dịch chuyển được 49,7 vân. Xác định chiết suất của không khí.
   2. Từ từ cho khí Cacbonic vào ống T2 và quan sát hệ vân, người ta thấy hệ vân dịch chuyển về vị trí cũ, xong lại dịch chuyển tiếp sang phía bên kia thêm 25,4 vân. Tính chiết suất của khí Cacbonic.