Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dangminh125 trong 04:53:43 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23524Tiêu đề: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: dangminh125 trong 04:53:43 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2015
Nhờ mọi người giải giúp mình bài này
Một lò xo có khối lượng không đáng kể đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát, một đầu gắn cố định vào điểm  , đầu còn lại gắn vào vật nhỏ. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng bằng 0,5J  và lực đàn hồi cực đại là 10N  . Trong quá trình dao động, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp   chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn  5N là  1/15(s) . Chọn trục   có phương ngang, gốc   trùng với vị trí cân bằng của vật, chiều dương là chiều giãn của lò xo, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gốc thời gian là lúc vật chuyển động cùng chiều dương nhanh dần đều đi qua điểm M  cách vị trí cân bằng đoạn 5 căn 3 (cm)  .
a. Viết phương trình dao động điều hòa của vật.
b. Kể từ lúc t=0 , sau bao lâu ĐIỂM TREO  chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn bằng 4N  lần thứ  2015 .
c. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất của vật trên quãng đường  130 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:32:44 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015
Fdh(mãx)= k.A -->.  K= F/A.    Mà cơ năng =0,5.k.A^2. Kết hợp giải ra. A=10cm K= 100 N/m
Trong quá trình dao đông 2 lần lưc kéo F=5 N suy ra F=K.x.  Suy ra x= 5 cm =A/2
Mà đề bài cho time ngắn nhất , ứng với vận tôc lớn nhất suy ra đi từ A/2. Đên -A/2.  = T/6. = 1/15 suy ra T =6/15s
A) ptdd x=Acos(wt+phi) có A=10cm , w= 5pi  góc phi ban đầu ứng với x= -+ A căn 3/2 chiều dương vây co 2 vi trí thoả
Đó là =-pi/3 và -5pi/6
B/ chút nưa làm
C/  s=130 cm     A =10cm. Vậy S = 13.A = 6 . 2A + A
Mà 6.2A thì thời gian là t= 3T.  Sử dụng đường tròn lượng giác vẻx quãng đường A còn lại lên tính góc quét là ra


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: dangminh125 trong 02:07:31 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015
Fdh(mãx)= k.A -->.  K= F/A.    Mà cơ năng =0,5.k.A^2. Kết hợp giải ra. A=10cm K= 100 N/m
Trong quá trình dao đông 2 lần lưc kéo F=5 N suy ra F=K.x.  Suy ra x= 5 cm =A/2
Mà đề bài cho time ngắn nhất , ứng với vận tôc lớn nhất suy ra đi từ A/2. Đên -A/2.  = T/6. = 1/15 suy ra T =6/15s
A) ptdd x=Acos(wt+phi) có A=10cm , w= 5pi  góc phi ban đầu ứng với x= -+ A căn 3/2 chiều dương vây co 2 vi trí thoả
Đó là =-pi/3 và -5pi/6
B/ chút nưa làm
C/  s=130 cm     A =10cm. Vậy S = 13.A = 6 . 2A + A
Mà 6.2A thì thời gian là t= 3T.  Sử dụng đường tròn lượng giác vẻx quãng đường A còn lại lên tính góc quét là ra
Mặc dù bạn làm sai nhưng mình vẫn cảm ơn ......  :D 
đi từ A/2. Đên -A/2 ==> góc quét T/3=1/15==>T=0,2==>w=10pi ( rad/s)
Do là đang CĐ CÙNG CHIỀU + NHANH DẦN ĐỀU NÊN CHỈ CÓ PHA BAN ĐẦU LÀ -5PI/6 THÔI
còn câu b bạn giải thử xem Mình giải hết rồi nhưng câu b) khác đáp án của đề không biết bị nhầm chỗ nào nữa


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: xchauchaux trong 03:58:23 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015
cái vị trí đi từ A/2 đến -A/2 là T/6 ko phải T/3 đâu vì nó nói ngắn nhất , tức là quét đối xứng qua trục Sin . còn của bạn lấy theo trục Cos
câu b/ ĐIỂM TREO  chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn bằng 4N
theo như cách hiểu về Điểm treo Chịu lực kéo thì vị trí này ứng với lúc lò xo bi giãn  , li độ dương x =F/K= 4cm
- lần thứ 2015 thì tách ra 2014 + lần 1
+ 1 chu kỳ thì lò xo quét qua vi trí đó 2 lần suy ra 2014 lần =1007 Chu kỳ
_+lần 1 . vi trí ban đầu ở -A căn 3/2 -> 0--> 0.4A =   T/6 + t
với t = arccos(0.4)  / w  =0.0738s
vây có w =5pi suy ra T=0.4s    vây thời gian quét 2015 lần là =1007T + T/6+ 0.0738 =402.94s
- còn nếu hiểu điểm treo chịu lực kéo của lo xo ứng với cả lúc giãn và nén . thì tính lại , lúc này  1 chu kỳ nó quét qa 4 vi trí


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: dangminh125 trong 04:19:33 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015
cái vị trí đi từ A/2 đến -A/2 là T/6 ko phải T/3 đâu vì nó nói ngắn nhất , tức là quét đối xứng qua trục Sin . còn của bạn lấy theo trục Cos
câu b/ ĐIỂM TREO  chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn bằng 4N
theo như cách hiểu về Điểm treo Chịu lực kéo thì vị trí này ứng với lúc lò xo bi giãn  , li độ dương x =F/K= 4cm
- lần thứ 2015 thì tách ra 2014 + lần 1
+ 1 chu kỳ thì lò xo quét qua vi trí đó 2 lần suy ra 2014 lần =1007 Chu kỳ
_+lần 1 . vi trí ban đầu ở -A căn 3/2 -> 0--> 0.4A =   T/6 + t
với t = arccos(0.4)  / w  =0.0738s
vây có w =5pi suy ra T=0.4s    vây thời gian quét 2015 lần là =1007T + T/6+ 0.0738 =402.94s
- còn nếu hiểu điểm treo chịu lực kéo của lo xo ứng với cả lúc giãn và nén . thì tính lại , lúc này  1 chu kỳ nó quét qa 4 vi trí
Nhờ bạn nhắc tới chi tiết lực kéo mình mới nhận ra chỗ sai của mình và bạn rồi
Mình đọc lại nguyên văn cái đề nhá  '' Trong quá trình dao động, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp   chịu tác dụng LỰC KÉO của lò xo có độ lớn  5N là  1/15(s) '' ==> Tức là Lò xo đang dãn ===> Khoảng thời gian là T/3  ( giống y như lập luận của bạn ở câu b đấy )
Còn T/6 thì lò xo đang nén ( ko thỏa ) .
Cái bái này dễ mà câu chữ lừa tình nhau quá  :P


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: xchauchaux trong 10:53:39 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015
Ủa cái chu kỳ trong dáp án ra bao nhiêu vậy .
Nguyên văn cái đêf bài là thời gian ngắn nhất giữa 2 lần chịu lục kéo 5N là 1/15 s . Giờ khiến mình hiểu thành như thế này.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo
Gửi bởi: dangminh125 trong 08:47:09 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2015
Đây là đáp án của đề.