Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTL9 trong 10:45:23 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23510Tiêu đề: Điện Xoay Chiều Khó
Gửi bởi: MTL9 trong 10:45:23 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2015
Cho mạch điện như hình vẽ. uAB = U0.sin100[tex]\pi[/tex]t(V). UAN = 300V. UMB = 60[tex]\sqrt[2]{3}[/tex]. uAN lệch pha uMB 1 góc 900. L=[tex]\frac{1}{\pi \sqrt[2]{3}}[/tex]H, điện trở r,  C= [tex]\frac{\sqrt[2]{3}.10^{-3}}{16\pi}[/tex]F
a. tính r. Viết biểu thức uAN
b. thay đổi R đến PRmax. Tính R lúc này


Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay Chiều Khó
Gửi bởi: dangminh125 trong 09:05:42 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2015
bài này mình nghĩ câu a tìm r bằng cách dùng t/c đường cao tam giác vuông ( bạn vẽ giản đồ vecto sẽ thấy ) ==> r^2=(ZL)^2+(ZC)^2 ==> r = ..?
Có (UAN)^2=(UR+Ur)^2+(UL)^2 và UMB)^2=(Ur)^2+(ULC)^2 ===> Tỉ số  ((r+R)^2 + (ZL)^2 )/ ( r^2 + (ZL-ZC)^2) = 300^2/(3*60^2) thay r vào rồi tìm R = ? === > Mấy cái đề hỏi


Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay Chiều Khó
Gửi bởi: dangminh125 trong 12:23:43 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2015
bài này mình nghĩ câu a tìm r bằng cách dùng t/c đường cao tam giác vuông ( bạn vẽ giản đồ vecto sẽ thấy ) ==> r^2=(ZL)^2+(ZC)^2 ==> r = ..?
Có (UAN)^2=(UR+Ur)^2+(UL)^2 và UMB)^2=(Ur)^2+(ULC)^2 ===> Tỉ số  ((r+R)^2 + (ZL)^2 )/ ( r^2 + (ZL-ZC)^2) = 300^2/(3*60^2) thay r vào rồi tìm R = ? === > Mấy cái đề hỏi
Sorry nhầm rồi