Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTL9 trong 11:51:49 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23502Tiêu đề: Sóng cơ - Giao thoa sóng
Gửi bởi: MTL9 trong 11:51:49 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2015
Bài 1: 2 mũi nhọn S1, S2 ban đầu cách nhau 8cm gắn ở 2 đầu 1 cần rung có f=100Hz được đặ chạm nhẹ vào mặt nước với tốc độ truyền sóng là 0.8m/s. Cố định tần số rung, thay đổi khoảng cách S1S2. Để quan sát được hiện tượng giao thoa ổn định trên mặt nước phải tăng khoảng cách S1S2 1 đoạn ít nhất = bao nhiêu? Coi như khi có giao thoa sóng ổn định thì S1, S2 là 2 điểm giao thoa cực đại
Bài 2: 2 nguồn S1, S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha có f=20Hz. M cách S1, S2 lần lượt là d1 = 25cm, d2= 20.5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực S1S2 có 2 dãy cực đại khác
a. N [tex]\epsilon[/tex] đường trung trực S1S2, dđ ngược pha với nguồn. Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ N đến S1S2
b. P cách S1 1 khoảng = L thỏa mãn PS1 [tex]\perp[/tex] S1S2. Tính giá trị cực đại L để P dđ với biên độ cực đại
c. Tìm giá trị của L để tại P có được cực đại của giao thoa
Bài 3: 2 nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 15cm có u1= 2cos(40[tex]\pi[/tex]t)(cm) và u2=2sin(40[tex]\pi[/tex]t)(cm), v=30cm/s. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền
a. Xác định tốc độ dao động cực đại tại O là trung điểm S1S2
b. I [tex]\epsilon[/tex] đường trung trực S1S2, ngoài đoạn S1S2. Xác định số điểm dđ với biên độ cực đại nằm trên chu vi [tex]\Delta[/tex]IS1S2


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - Giao thoa sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:00:41 AM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2015
Em xem lại quy định đăng bài