Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuihatca trong 06:17:03 AM Ngày 01 Tháng Mười Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23493Tiêu đề: Công suất này có giá trị là
Gửi bởi: vuihatca trong 06:17:03 AM Ngày 01 Tháng Mười Hai, 2015
đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung u = 100 v vào 2 đầu đoạn mạch rlc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng, r có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R ở 2 giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100 Ω thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với 2 trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là

A. 50 W

B. 100 W

C. 400 W

D. 200 W


Tiêu đề: Trả lời: Công suất này có giá trị là
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:33:37 AM Ngày 01 Tháng Mười Hai, 2015
Xem hướng dẫn đính kèm