Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: truongquangkhanh10t trong 06:05:29 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23491Tiêu đề: Bài tập khó tổng hợp trong đề thi thử
Gửi bởi: truongquangkhanh10t trong 06:05:29 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2015
Bài 1: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, vật có khối lượng m = 100căn3 gam, tích điện q= 10^(-5)C. Treo con lắc trong điện trường đều có phương vuông góc với gia tốc trọng trường g(vecto) và có độ lớn E=10^5 V/m. Kéo vật theo chiều điện trường sao cho góc tạo bởi dây treo và vecto g(vecto) bằng 60 độ rồi thả nhẹ để vật dao động. Lấy g = 10m/s. Tôsc độ lớn nhất của vật là
A. 1,76m/s B.1,55m/s C.1,36m/s D.2,15m/s
Bài 2: Trên mặt nước có hai nguồn A, B cách nhau 10,5cm dao động theo phương thẳng đứng cùng biên độ 4mm, cùng tần số 20Hz và có cá pha ban đầu là phiA= -pi/6 và phiB= pi/6. Tốc độ lan truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Xác định biên độ dao động tại đeierm M của hình vuông ABMN thuộc mặt nước
A. 0,482mm B. 0,125mm C. 0,241mm D. 0,417mm
Bài 3: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộc dây thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thơi điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại giữa hai đầu cuộc cảm sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc ban đầu
A.2/căn3 B. 1/3 C. 2/3 D. 1/căn3
Bài 4: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm rồi truyền cho nó một vận tốc = 40pi cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống để vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chọn chiều dương hướng xuống. Tốc độ trung bình khi vật chuyển từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm lần thứ hai là:
A. 93,75cm/s B.-93,75cm/s C. -56,25cm/s D. 56,25cm/s
Bài 5: khi một con lắc đơn dao động, ta thấy lực căng cực đại bằng 4 lần lực căng cực tiểu. Biết l = 0,8m, g = 10m/s^2. Tốc độ khi động năng bằng thế năng là
A. 2pi/3(m/s) B. 1(m/s) C. 2(m/s) D. pi(m/s)
bài 6: một điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện, điện trở thuần R và cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lươtj là 50V, 30căn2 V, 80V. Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là pi/4. Điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bao nhiêu?
A. 60V B.30V C.40V D. 50V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó tổng hợp trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:00:34 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2015
Bài 1: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, vật có khối lượng m = 100căn3 gam, tích điện q= 10^(-5)C. Treo con lắc trong điện trường đều có phương vuông góc với gia tốc trọng trường g(vecto) và có độ lớn E=10^5 V/m. Kéo vật theo chiều điện trường sao cho góc tạo bởi dây treo và vecto g(vecto) bằng 60 độ rồi thả nhẹ để vật dao động. Lấy g = 10m/s. Tôsc độ lớn nhất của vật là
A. 1,76m/s B.1,55m/s C.1,36m/s D.2,15m/s

Xem hướng dẫn đính kèm !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó tổng hợp trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:22:09 AM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2015
Topic của bạn sai quy định đăng bài, hãy xem lại quy định đăng bài.