Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: bahiep_nguyen trong 04:41:40 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23481Tiêu đề: [Lí 9] BT điện
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 04:41:40 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2015
Cho mạch điện như hình vẽ:
(http://i.imgur.com/37tdYrj.png)
Ampe kế chỉ 0,4A. HĐT giữa hai đầu A và B không đổi và bằng 10V. Điện trở R1=4Ω, R2=6Ω, đèn Đ (6V-3W), biến trở Rx. Ampe kế có điện trở không đáng kể.y
a)Tính giá trị của Rx
b)Độ sáng của đèn Đ thay đổi như thế nào so với bình thường?


Tiêu đề: Trả lời: [Lí 9] BT điện
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:30:38 AM Ngày 08 Tháng Một, 2016
Cho mạch điện như hình vẽ:
(http://i.imgur.com/37tdYrj.png)
Ampe kế chỉ 0,4A. HĐT giữa hai đầu A và B không đổi và bằng 10V. Điện trở R1=4Ω, R2=6Ω, đèn Đ (6V-3W), biến trở Rx. Ampe kế có điện trở không đáng kể.y
a)Tính giá trị của Rx
b)Độ sáng của đèn Đ thay đổi như thế nào so với bình thường?
a) Sử dụng hệ phương trình sau :
[tex]4I_{1}+6I_{2}=10[/tex]
[tex]\left| I_{1}-I_{2}\right|=0,4[/tex]
Giải hệ này , sẽ tìm được [tex]I_{1};I_{2}[/tex]
Vì [tex]U_{1}=U_{d}\rightarrow I_{d}[/tex]
Có [tex]I_{d}; I_{A}\rightarrow I_{x}[/tex]
[tex]U_{x}=U-U_{d}[/tex]
Từ đó suy ra giá trị biến trở .
b)
So sánh giá trị [tex]U_{d}[/tex] tính được với giá trị định mức mà đề bài cho là sẽ so sánh được ngay .