Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: smile1310 trong 09:17:25 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23458Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: smile1310 trong 09:17:25 PM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2015
Cho một cuộn dây không thuần cảm. Mắc cuộn dây vào nguồn không đổi U1= 30V thì cđdđ qua nó là I1= 0,5A. Nếu mắc cuộn dây này vào nguồn xoay chiều u2= 200căn2 cos100t (V) thì cđ hiệu dụng qua cuộn dây là I2 = 2A.
a) Tìm điện trở r là độ tự cảm L của cuộn dây?
b) Nối tiếp cuộn dây trên với tụ C = 50.10 mũ -6 F rồi mắc vào đoạn mạch này nguồn u3 = 120 căn 2 cos 200t(V)
 + Tìm tổng trở của đoạn mạch
 + Viết biểu thức điện áp tức thời giữa 2 đầu cuộn dây và giữa 2 đầu tụ điện
 + Để cđ hiệu dụng I của đoạn mạch trên cực đại thì phải mắc nối tiếp thêm vào mạch 1 thiết bị gì có giá trị là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:34:16 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2015
Cho một cuộn dây không thuần cảm. Mắc cuộn dây vào nguồn không đổi U1= 30V thì cđdđ qua nó là I1= 0,5A. Nếu mắc cuộn dây này vào nguồn xoay chiều u2= 200căn2 cos100t (V) thì cđ hiệu dụng qua cuộn dây là I2 = 2A.
a) Tìm điện trở r là độ tự cảm L của cuộn dây?
b) Nối tiếp cuộn dây trên với tụ C = 50.10 mũ -6 F rồi mắc vào đoạn mạch này nguồn u3 = 120 căn 2 cos 200t(V)
 + Tìm tổng trở của đoạn mạch
 + Viết biểu thức điện áp tức thời giữa 2 đầu cuộn dây và giữa 2 đầu tụ điện
 + Để cđ hiệu dụng I của đoạn mạch trên cực đại thì phải mắc nối tiếp thêm vào mạch 1 thiết bị gì có giá trị là bao nhiêu?
+ Dòng điện 1 chiều có tác dụng trên r==> r=U/I
+ Dòng xoay chiều  ==> [tex]Z = U/I = \sqrt{r^2+ZL^2} ==> ZL ==> L[/tex]
b/ Tìm [tex]Z=\sqrt{r^2+(ZL-ZC)^2}[/tex] ==> Io = Uo/Z
Độ lệch pha u và i : [tex]tan(\varphi) = (ZL-ZC)/r ==> \varphi_i[/tex]
Để Imax thì xảy ra cộng hưởng ==> ZL'=ZC'
(không nói rõ mắc tụ hay dây nên có thể có hai TH)
nếu ZL>ZC ==> mắc C' nt C (hoặc mắc L' // L)
nếu ZL<ZC ==> mắc C'//C (hoặc mắc L' nt L)