Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannaikientri trong 06:23:08 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23434Tiêu đề: bài dao động điều hòa lớp 12 tính chu kỳ dao động
Gửi bởi: nhannaikientri trong 06:23:08 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2015
một vật dao động điều hòa khi có li độ X1=4cm thì vật tốc v1=40 căn 3 cm/s khi vật có li độ X2 = 4 căn 3 thì vận tốc bằng 40 căn 2 pi cm/s. chu kỳ dao động của vật là


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điều hòa lớp 12 tính chu kỳ dao động
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:16:16 PM Ngày 07 Tháng Mười Một, 2015
một vật dao động điều hòa khi có li độ X1=4cm thì vật tốc v1=40 căn 3 cm/s khi vật có li độ X2 = 4 căn 3 thì vận tốc bằng 40 căn 2 pi cm/s. chu kỳ dao động của vật là
Ở đây chúng ta sử dụng hệ thức độc lập với thời gian thôi : [tex]x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}[/tex]
[tex]x_{1}^{2}+\frac{v_{1}^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}[/tex]
[tex]x_{2}^{2}+\frac{v_{2}^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}[/tex]
Giải hệ phương trình là tìm được w , từ đó tìm dc T .


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điều hòa lớp 12 tính chu kỳ dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:09:00 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2015
một vật dao động điều hòa khi có li độ X1=4cm thì vật tốc v1=40 căn 3 cm/s khi vật có li độ X2 = 4 căn 3 thì vận tốc bằng 40 căn 2 pi cm/s. chu kỳ dao động của vật là

Bài này giá trị phải là:  [tex]v_{1}=40\pi \sqrt{3} cm/s[/tex] và  [tex]x_{2}=4 \sqrt{2} cm/s[/tex];  [tex]v_{2}=40\pi \sqrt{2} cm/s[/tex]  thì mới ra số chẵn.
Cách giải thì như mod Trần Anh Tuấn đã hướng dẫn, chúng tôi nói thêm một chút để quá trình giải dễ dàng hơn.
Em nên đưa về hệ:

[tex]\begin{cases} & \left(\frac{x_{1}}{A} \right)^{2}+\left(\frac{v_{1}}{\omega A} \right)^{2}=1 \\ & \left(\frac{x_{2}}{A} \right)^{2}+\left(\frac{v_{2}}{\omega A} \right)^{2}=1 \end{cases}[/tex]

Thế số:
[tex]\begin{cases} & \left(\frac{4}{A} \right)^{2}+\left(\frac{40\pi \sqrt{3}}{\omega A} \right)^{2}=1 \\ & \left(\frac{4\sqrt{2}}{A} \right)^{2}+\left(\frac{40\pi \sqrt{2}}{\omega A} \right)^{2}=1 \end{cases}[/tex]

Đến đây đặt ẩn phụ: [tex]X = \frac{1}{A^{2}}\: ; Y = \frac{1}{\omega^{2} A^{2}}[/tex]
Hệ trên trở thành:
[tex]\begin{cases} & 16X + 48000Y = 1 \\ & 32X + 32000Y = 1 \end{cases}[/tex]

Giải ra:
[tex]\begin{cases} & X = \frac{1}{64} \\ & Y = \frac{1}{64000} \end{cases}[/tex]

Suy ra: [tex]\begin{cases} & A^{2} = 64 \\ & \omega^{2}A^{2}= 64000 \end{cases}[/tex]

Còn lại em có thể tự giải.


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điều hòa lớp 12 tính chu kỳ dao động
Gửi bởi: nhannaikientri trong 08:14:11 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2015
Nếu vậy thì biên độ có bằng nhau không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điều hòa lớp 12 tính chu kỳ dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:26:24 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2015
Nếu vậy thì biên độ có bằng nhau không ạ?
Chỉ có một vật dao động, em nghĩ có mấy biên độ?


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điều hòa lớp 12 tính chu kỳ dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:54:13 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2015
một vật dao động điều hòa khi có li độ X1=4cm thì vật tốc v1=40 căn 3 cm/s khi vật có li độ X2 = 4 căn 3 thì vận tốc bằng 40 căn 2 pi cm/s. chu kỳ dao động của vật là
Ta có [tex]A^2=x_1^2+\frac{v_1^2}{\omega ^2}=x_2^2+\frac{v_2^2}{\omega ^2}[/tex]
, ta rút ra và học thuộc cho nhanh: [tex]\omega =\sqrt{\frac{v_1^2-v_2^2}{x_2^2-x_1^2}}[/tex]
=> tính T dễ dàng.