Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Trương Đình Den trong 12:08:57 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23368Tiêu đề: Dao động điện từ khó
Gửi bởi: Trương Đình Den trong 12:08:57 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2015
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz,  tần số của dao động âm tần là 1000 Hz. Xác định số dao động toàn phần của dao động cao tần khi dao động âm tần thực hiên được một dao động toàn phần.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:46:20 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2015
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz,  tần số của dao động âm tần là 1000 Hz. Xác định số dao động toàn phần của dao động cao tần khi dao động âm tần thực hiên được một dao động toàn phần.
[tex]T_m=1/f=1,25.10^{-4}s[/tex]
[tex]T_a=1/f=10^{-3}s[/tex]
Khi sóng âm tần thược hiện được 1 đao động toàn phần thì sóng mang thực hiện được
8 dao động ([tex]n=T_a/T_m[/tex]