Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyễn minh tuấn trong 10:18:19 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23322Tiêu đề: cực đại giao thoa
Gửi bởi: nguyễn minh tuấn trong 10:18:19 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2015
mình đang mắc giữa 2 thầy giáo về phần giao thoa sóng cơ. Một thầy bảo chỉ cần thỏa mãn d2-d1=k.lamda thì lấy nguồn làm cực đại, một thầy bảo cực đại là tiêu điểm của các đường cô-ních nên cực đại không thể đi qua nguồn đc. các bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: cực đại giao thoa
Gửi bởi: xchauchaux trong 07:34:23 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2015
theo mình đọc thì S1 và S2 là 2 nguồn nên nó chẳng phải cực đại hay cực tiểu , hoặc nói khác thì các đường cực đại cực tiểu nhận S1 S2 làm tiêu điểm nên ko có hypebol nào dám đi qua tiêu điểm của nó nên mình nghiêng về ý kiến thầy thứ 2