Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mindycan trong 07:34:12 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23303Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Mindycan trong 07:34:12 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2015
moij người giúp em làm bài này với!!!
cho mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp điện áp hai đầu có dạng u=80can2 cos(100pi.t). điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại là 100V. Điện áp giữa hai đầu mạch RL bằng?
A.100V
B.200V
C.60V
D.120V


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:47:11 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2015
Xem hướng dẫn đính kèm