Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Triều Dương trong 10:30:18 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23281Tiêu đề: bài tập điện tích điểm
Gửi bởi: Hoàng Triều Dương trong 10:30:18 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2015
Giải giúp emTiêu đề: Trả lời: bài tập điện tích điểm
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:33:30 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2015
Công cần tìm bằng độ tăng thế năng điện của hệ ( ban đầu thế năng này bằng 0 vì chúng ở xa nhau)

Áp dụng công thức [tex]W = \frac{kq_{1}q_{2}}{a} + \frac{kq_{1}q_{3}}{a} + \frac{kq_{2}q_{3}}{a}[/tex]