Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: davidsilva98 trong 11:09:16 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23272Tiêu đề: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: davidsilva98 trong 11:09:16 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2015
Bài tập. Sóng ngang có chu kì [tex]T=0,2s[/tex]  truyền với tốc độ [tex]1m/s[/tex]. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó nguồn M nằm tại đỉnh sóng thì điểm N cách M một khoảng từ [tex]42[/tex] đến [tex]60cm[/tex], đang từ VTCB đi lên đỉnh sóng. Độ dài MN là:
   A. [tex]50cm[/tex]          B. [tex]55cm[/tex]            C. [tex]52cm[/tex]                 D. [tex]45cm[/tex]


 Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:21:52 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2015
Bài này đã có trên diễn đàn, em xem ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19689.0