Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tran Quang trong 10:18:41 AM Ngày 07 Tháng Chín, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23252Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Tran Quang trong 10:18:41 AM Ngày 07 Tháng Chín, 2015
Bài toán điện xoay chiều khó, mong muốn nhận được sự giải đáp...

Mạch RLC, điều chỉnh L sao cho CL – C2R2 = 1/w2. Khi u = U0 thì uRL có giá trị là :
A.   Cực đại      
B.   Bằng 0
C.   Bằng một nửa giá trị cự đại
D.   Bằng giá trị hiệu dụng


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:00:03 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2015
Bài toán điện xoay chiều khó, mong muốn nhận được sự giải đáp...

Mạch RLC, điều chỉnh L sao cho CL – C2R2 = 1/w2. Khi u = U0 thì uRL có giá trị là :
A.   Cực đại      
B.   Bằng 0
C.   Bằng một nửa giá trị cự đại
D.   Bằng giá trị hiệu dụng

tu bieu thuc ZL/ZC-R^2/ZC^2=1 ==> ZL.ZC - R^2=ZC^2 ==> ZC(ZL-ZC)/R^2=1 ==> tan(phi).tan(phiRC)=1
==> u vuong pha uRC ==> u=Uo thì uRC=0
em coi lai đề tìm uRC hay uRL