Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kemongdu trong 07:31:28 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23237



Tiêu đề: Truyền tải điện năng
Gửi bởi: kemongdu trong 07:31:28 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2015
Phải tăng hiệu điện thế nơi phát bao nhiêu lần để giảm công suất tiêu hao trên đường dây 100 lần với yêu cầu công suất tải không đổi, biết rằng độ giảm thế trên đường dây  khi chưa tăng điện thế nơi phát bằng n lần hiệu điện thế tải khi đó:
A. (n+50)/(10(1+n))
B. (n+50)/(20(1+n))
C. (n+100)/(10(1+n))
D. (n+100)/(20(1+n))

Nhờ mọi người giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Truyền tải điện năng
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:25:49 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2015
Phải tăng hiệu điện thế nơi phát bao nhiêu lần để giảm công suất tiêu hao trên đường dây 100 lần với yêu cầu công suất tải không đổi, biết rằng độ giảm thế trên đường dây  khi chưa tăng điện thế nơi phát bằng n lần hiệu điện thế tải khi đó:
A. (n+50)/(10(1+n))
B. (n+50)/(20(1+n))
C. (n+100)/(10(1+n))
D. (n+100)/(20(1+n))

Nhờ mọi người giải giúp

Bạn xem lời giải tương tự tại đây : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10602.0