Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lương Anh Nhật trong 08:58:10 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23230Tiêu đề: Dao động tổng hợp
Gửi bởi: Lương Anh Nhật trong 08:58:10 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2015
Thầy cô, anh chị giải giúp em bài này với!
Ba con lắc lò xo 1, 2, 3 đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1, 2, 3; ở VTCB ba vật có cùng độ cao. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, gốc toạ độ ở VTCB thì phương trình dao động lần lượt là x1=3cos(20[tex]\pi[/tex]t+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]), x2=1,5cos(20[tex]\pi[/tex]t) và x3=A3cos(20[tex]\pi[/tex]t-[tex]\varphi[/tex]3). Để ba vật dao động của ba con lắc luôn nằm trên một đường thẳng thì:
A. A3=3[tex]\sqrt{2}[/tex] cm và [tex]\varphi _{3}=\frac{\pi }{4} [/tex] rad
B. A3=3[tex]\sqrt{2}[/tex] cm và [tex]\varphi _{3}=-\frac{\pi }{4} [/tex] rad
C. A3=1,5[tex]\sqrt{5}[/tex] cm và  [tex]\varphi _{3}= -2,03[/tex] rad
D. A3=1,5[tex]\sqrt{5}[/tex] cm và [tex]\varphi _{3}= 1,12 [/tex] rad
Tiêu đề: Trả lời: Dao động tổng hợp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:44:14 AM Ngày 01 Tháng Chín, 2015
Hướng dẫn :

Dựa vào tính chất trung điểm ta có : [tex]x_{3} = 2x_{2} - x_{1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tổng hợp
Gửi bởi: VinhCuuMaths trong 12:21:44 AM Ngày 05 Tháng Chín, 2015
Hướng dẫn :

Dựa vào tính chất trung điểm ta có : [tex]x_{3} = 2x_{2} - x_{1}[/tex]


Thầy ơi !

Bài này cái đề có cần phải chỉnh lại một chút không? Ba con lắc lò xo này phải để sát vào vách tường phẳng và cách đều nhau chứ 2 con sát vách và 1 con không sát vách như 3 cái chân ghế thì 3 vật này chắc vĩnh viễn không thể nằm trên một đường thẳng.

Kính,
VinhCuuMaths