Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: megamewtwo trong 05:18:16 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23228Tiêu đề: Bài tập về điện áp cực trị
Gửi bởi: megamewtwo trong 05:18:16 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2015
Đăt [tex]u=120\sqrt{2}sin(wt)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch có R=200, cuộn dây có r=20,[tex]Zc=50[/tex]

điều chỉnh L để UL(max), giá trị của UL(max) là
A 65
B80
C 92
D 130
mong mọi người giúp đỡ :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về điện áp cực trị
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 06:16:34 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2015
Đăt [tex]u=120\sqrt{2}sin(wt)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch có R=200, cuộn dây có r=20,[tex]Zc=50[/tex]

điều chỉnh L để UL(max), giá trị của UL(max) là
A 65
B80
C 92
D 130
mong mọi người giúp đỡ :)

Ta có : [tex]U_{L}=\frac{U}{\sqrt{\left(R+r \right)^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}}.\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}=\frac{U}{\sqrt{1+\frac{R^{2}+2Rr+Z_{C}^{2}-2Z_{L}Z_{C}}{r^{2}+Z_{L}^{2}}}}[/tex]
Bạn khảo sát biểu thức dưới mẫu số bằng đạo hàm là có thể giải quyết nốt bài toán