Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangloc96 trong 01:51:16 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23224Tiêu đề: Con lắc lò xo treo
Gửi bởi: quangloc96 trong 01:51:16 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2015
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A = 2√2 cm. Khi vật ở vị trí lò xo dãn √2  cm thì động năng của vật nặng bằng ba lần thế năng đàn hồi của lò xo. Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.
ĐS : 3 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo treo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:43:42 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2015
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A = 2√2 cm. Khi vật ở vị trí lò xo dãn √2  cm thì động năng của vật nặng bằng ba lần thế năng đàn hồi của lò xo. Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.
ĐS : 3 cm.

công thức tính độ giãn lò xo : Delta L = Delta Lo + x (chọn chiều dương hướng xuống)
khi Wd=3Wt ==> x = (+,-)  A/2=can(2).
nếu x=can(2) ==> DeltaLo=0 (vô lý khi vật không có KL)
nếu x=-can(2) ==> Delta Lo = DeltaL + x = 2can(2)