Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vatly10111213 trong 04:42:05 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23216Tiêu đề: Bài tập máy biến áp có tải tiêu thụ !
Gửi bởi: vatly10111213 trong 04:42:05 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2015
Nhờ các thầy cô giải giúp:

Câu 1: Hiệu điện thế được đưa vào cuộn sơ cấp của một máy biến áp có giá trị hiệu dụng là 220V. Số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp tương ứng là 1100 vòng và 50vòng. Mạch thứ cấp gồm một điện trở thuần 8 [tex]\Omega[/tex], một cuộn cảm có cảm kháng 2 [tex]\Omega[/tex] và một tụ điện mắc nối tiếp . Biết dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp bằng 0,032A, bỏ qua hao phí của máy biến áp, độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch thứ cấp là ?

Câu 2:    Cuộn sơ cấp của máy biến áp mắc qua ampe kế vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì ampe kế chỉ 0.0125A. Biết cuộn thứ cấp mắc vào mạch gồm một nam châm điện có r= 1 ôm và một điện trở R=9 [tex]\Omega[/tex]. Tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng 20. Bỏ qua hao phí. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở cuộn thứ cấp là?
   Thanks !