Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 12:59:03 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23206Tiêu đề: Trắc nghiệm- lưc tương tác giữa 2 điên tích-chua hiêu rõ
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:59:03 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2015
Câu 1: nếu đặt giữa 2 điện tích một tấm thủy tinh . Thì lực tương tác sẽ
-ko thay đổi
-tang lên
-giam xuong
Mình chọn ko thay đổi thì đúng hay sai mong thầy cô và các bạn giải thích dùm


Tiêu đề: Trả lời: Trắc nghiệm- lưc tương tác giữa 2 điên tích-chua hiêu rõ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 03:29:33 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2015
Câu 1: nếu đặt giữa 2 điện tích một tấm thủy tinh . Thì lực tương tác sẽ
-ko thay đổi
-tang lên
-giam xuong
Mình chọn ko thay đổi thì đúng hay sai mong thầy cô và các bạn giải thích dùm.
.

Đề bài chưa đầy đủ do chưa biết ban đầu 2 điện tích được đặt trong môi trường gì.

(1) Nếu ban đầu trong chân không hay không khí.
Gọi r là khoảng cách ban đầu giữa hai điện tích. [tex]\varepsilon[/tex] là hằng số điện môi của thủy tinh. d là độ dày bản mặt thủy tinh.

Lực tương tác trong chân không. [tex]F=k\frac{q_1.q_2}{r^2}[/tex]
Khi có bản thủy tinh. [tex]F'=k\frac{q_1.q_2}{(r+d(\sqrt{\varepsilon}-1))^2}[/tex]

[tex]\varepsilon>1\Rightarrow (\sqrt{\varepsilon}-1)>0\Rightarrow r<r+d(\sqrt{\varepsilon}-1)\Rightarrow F>F'[/tex] . Giảm xuống.

(2) Nếu ban đầu đặt trong môi trường có hằng số điện môi [tex]\varepsilon_0>\varepsilon[/tex]
Khi đó:

Lực tương tác ban đầu. [tex]F=k\frac{q_1.q_2}{\varepsilon_0.r^2}[/tex]
Khi có bản thủy tinh. [tex]F'=k\frac{q_1.q_2}{(\varepsilon_0r+d(\sqrt{\varepsilon}-\varepsilon_0))^2}[/tex]

[tex]\varepsilon_0>\varepsilon\Rightarrow (\sqrt{\varepsilon}-\sqrt{\varepsilon_0})<0\Rightarrow\varepsilon_0 r>r+d(\sqrt{\varepsilon}-\sqrt{\varepsilon_0})\Rightarrow F<F'[/tex] . Tăng lên.   ~O) ~O) ~O)