Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nuestlove trong 10:29:44 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23170Tiêu đề: Bài toàn về dao động cơ Vật Lí 12
Gửi bởi: nuestlove trong 10:29:44 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2015
Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số w=10 rad/s. Biết li độ 2 dao động thành phần x1, x2 thỏa mãn 16x1^2+9x2^2=576cm^2. tốc độ cực đại của vật là
A.0,5m/s   B. 1m/s    C. 2m/s    D.1,5m/s