Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 10:05:58 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23168Tiêu đề: Vẽ đồ thị của các dao động điều hòa [cần giải đáp]
Gửi bởi: hstb trong 10:05:58 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2015
Các thầy và mọi người trong diễn đàn giúp em làm bài tập này với, em cảm ơn ạ!

Vẽ đồ thị của các dao động điều hòa sau:

1. x = 4 cos(πt + π) (cm)
2. x = 4 cos(πt + π/2) (cm)
3. x = 4 cos(πt - π/2) (cm)


Tiêu đề: Trả lời: Vẽ đồ thị của các dao động điều hòa [cần giải đáp]
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:23:08 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2015
Các thầy và mọi người trong diễn đàn giúp em làm bài tập này với, em cảm ơn ạ!

Vẽ đồ thị của các dao động điều hòa sau:

1. x = 4 cos(πt + π) (cm)
2. x = 4 cos(πt + π/2) (cm)
3. x = 4 cos(πt - π/2) (cm)
vẽ he truc xOt

Định vị trí ban đầu trên Ox (t=0 thế vào PT), chiều bắt đầu vẽ dựa trên dấu pha ban đầu (duong vẽ xuống, âm vẽ lên)
+định thời điểm qua VTCB lần đầu (giai PT hay vẽ hình đều được), từ đó em vẽ cứ theo 1T là xong