Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kaiser trong 09:12:35 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23166Tiêu đề: Cần mọi người giúp gấp 2 bài này
Gửi bởi: Kaiser trong 09:12:35 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2015
Bài 1 Hạt nhân phóng xạ Po ( A=210, Z= 84) . Phóng xạ anpha tạo thành hạt nhân Pb(A=206 ,Z=82) có chu kỳ bán rã T=138 ngày . Tại thời điểm ban đầu mẫu Po tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt anpha và hạt Pb=14 lần số hạt nhân Po còn lại trong mẫu. Xác định t ?
 
Bài 2 Tìm độ phóng xạ của 1 g  Ra(A= 226 Z=83). Biết chu kỳ bán rã của nó là 16622 năm ( coi 1 năm có 365 ngày)
A, 0,976 Ci 
B,0.796 Ci
C,0,697 Ci
D,0,769 Ci
bài này mình tính không ra giống đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp gấp 2 bài này
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:23:32 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2015
Bài đăng đặt tên sai quy định nên bị khóa.