Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: megamewtwo trong 08:21:35 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23150Tiêu đề: Bài tập về điện áp cực trị
Gửi bởi: megamewtwo trong 08:21:35 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2015
Mạch điện RLC có C thay đổi
A,B nằm ở 2 đầu đoạn mạch ,M nằm giữa L và C
Cho R=[tex]40\sqrt{2}[/tex] , [tex]L=\frac{0,4}{\Pi }(H)[/tex], [tex]u=120\sqrt{2}cos\left(100\Pi t \right)[/tex]
Xác định C để [tex]\left(U_{AM}+U_{MB} \right)max=?[/tex]

 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về điện áp cực trị
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:05:20 AM Ngày 11 Tháng Tám, 2015
Em xem lại "Quy định về nội dung khi đăng bài nhờ giúp đỡ" ở bên trên.