Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hanhtrang10898 trong 10:29:55 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23138Tiêu đề: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: hanhtrang10898 trong 10:29:55 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2015
Bài 1:Sóng có f=40 Hz truyền từ A đến B dọc theo phương truyền sóng với bước sóng vận tốc 240cm/s. tìm khoảng cách x=AB biết sóng A sớm pha hơn B là 2[tex]\pi[/tex]/3.
Bài 2:Phương trình truyền sóng trên sợi dây là u=2cos(2[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]d ) (cm,s), với d tính bằng m. Xét 2 điểm M,N trên phương truyền sóng cách nguồn lần lượt là 4m và 20m. Số điểm dao động cùng pha với nguồn giữa M,N là bao nhiêu?
Bài 3: Sóng có f=20Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của 1 chất lỏng, với vận tốc 2m/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng cảu các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5cm. biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, Điểm N hạ thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bnhiu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?
a. 3/20s     b.3/80s     c.7/160s     d.1/160s
Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 09:09:34 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2015
Bài 1:Sóng có f=40 Hz truyền từ A đến B dọc theo phương truyền sóng với bước sóng vận tốc 240cm/s. tìm khoảng cách x=AB biết sóng A sớm pha hơn B là 2[tex]\pi[/tex]/3.
- Em sử dụng công thức về độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\prod{}.AB}{\lambda }=\frac{2\prod{}}{3}+k.2 \prod{}[/tex]
- Giải phương trình này tìm được AB.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 09:16:27 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2015
Bài 2:Phương trình truyền sóng trên sợi dây là u=2cos(2[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]d ) (cm,s), với d tính bằng m. Xét 2 điểm M,N trên phương truyền sóng cách nguồn lần lượt là 4m và 20m. Số điểm dao động cùng pha với nguồn giữa M,N là bao nhiêu?

- Gọi d là khoảng cách từ một điểm P bất kì trên sợi dây có sóng truyền qua tới nguồn. Độ lệch pha giữa P và nguồn [tex]\Delta \varphi =\frac{2\prod{d}}{\lambda }[/tex]
- Sử dụng điều kiện cùng pha =2k.pi suy ra d theo k
- Giải bất phương trình [tex]OM\leq d\leq ON[/tex] để tìm số giá trị k nguyên.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 09:21:57 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2015
Bài 3: Sóng có f=20Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của 1 chất lỏng, với vận tốc 2m/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng cảu các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5cm. biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, Điểm N hạ thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bnhiu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?
a. 3/20s     b.3/80s     c.7/160s     d.1/160s
- Tìm độ lệch pha giữa hai điểm M và N theo công thức như bài 1, bài 2.
- Dễ tìm được M sớm pha hơn N pi/2.
- Sử dụng đường tròn lượng giác để tìm kết quả = 3/80 (s)


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: hanhtrang10898 trong 07:59:22 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2015
Vậy bài 2 có phải là có 9 điểm không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: hanhtrang10898 trong 08:16:52 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2015
bài 3 để tìm thời gian thì áp dụng CT : t=[tex]\alpha[/tex]/[tex]\omega[/tex] ạ?, chỗ này em vẫn chưa hiểu lắm.!!!, nếu thế thì [tex]\alpha[/tex]=3[tex]\pi[/tex]/2, nhưng tại sao lại bằng như thế ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: hanhtrang10898 trong 08:51:39 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2015
Còn bài này thì làm thế nào ạ? e không tìm đc d theo k vì đề bài không có dữ liệu nào nói gì đến k cả.
Xét 2 điểm M,N trên phương truyền sóng cách nguồn 1m và 15m. tìm số điểm dao động lệch pha với nguồn [tex]\pi[/tex]/4 trên đoạn MN.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập sóng cơ
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:28:26 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2015
Vậy bài 2 có phải là có 9 điểm không ạ?
Đúng nha.
Còn bài này thì làm thế nào ạ? e không tìm đc d theo k vì đề bài không có dữ liệu nào nói gì đến k cả.
Xét 2 điểm M,N trên phương truyền sóng cách nguồn 1m và 15m. tìm số điểm dao động lệch pha với nguồn [tex]\pi[/tex]/4 trên đoạn MN.
[tex]2\pi d/\lambda =\pi /4 + 2k \pi[/tex]
bài 3 để tìm thời gian thì áp dụng CT : t=[tex]\alpha[/tex]/[tex]\omega[/tex] ạ?, chỗ này em vẫn chưa hiểu lắm.!!!, nếu thế thì [tex]\alpha[/tex]=3[tex]\pi[/tex]/2, nhưng tại sao lại bằng như thế ạ?
Em xem hình vẽ:
Lưu ý chiều truyền sóng từ M đến N, chiều dao động theo mũi tên nha.