Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vatly10111213 trong 10:54:29 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23111Tiêu đề: Con lắc lò xo liên quan đến chiều dài lò xo
Gửi bởi: vatly10111213 trong 10:54:29 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2015
Nhờ các thầy cô giải giúp:
Câu 3: Một học sinh làm thí nghiệm với một con lắc lò xo được đặt nằm ngang, một đầu lò xo gắn cố định tại điểm Q, một đầu lò xo gắn với vật nặng có khối lượng 200 gam, lò xo có độ cứng 12N/m.  Ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng, học sinh giữ cố định điểm M trên lo xo. Biết đoạn MQ= 1/3 chiều dài của lò xo. Sau đó, kéo vật sang bên phải 1 đoạn 8cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Tại thời điểm mà Wđ=3.Wt , điểm M của lò xo bắt đầu được buông tự do thì vật sẽ dao động với biên độ bằng bao nhiêu?
   Thanks !


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo liên quan đến chiều dài lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:37:50 AM Ngày 29 Tháng Bảy, 2015
Nhờ các thầy cô giải giúp:
Câu 3: Một học sinh làm thí nghiệm với một con lắc lò xo được đặt nằm ngang, một đầu lò xo gắn cố định tại điểm Q, một đầu lò xo gắn với vật nặng có khối lượng 200 gam, lò xo có độ cứng 12N/m.  Ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng, học sinh giữ cố định điểm M trên lo xo. Biết đoạn MQ= 1/3 chiều dài của lò xo. Sau đó, kéo vật sang bên phải 1 đoạn 8cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Tại thời điểm mà Wđ=3.Wt , điểm M của lò xo bắt đầu được buông tự do thì vật sẽ dao động với biên độ bằng bao nhiêu?
   Thanks !
phần lò xo 2 có [tex]l_2=2/3l[/tex] ==> [tex]k_2=1,5k[/tex]
khi Wd2=3Wt2 tại vị trí x2 ==> [tex]Wd_2=3W_2/4[/tex] và [tex]Wt_2=W_2/4[/tex]
trước khi buông và giữ lò xo thì động năng không đổi ==> [tex]Wd=Wd_2[/tex], VTCB không đổi ==> [tex]Wt=1/2kx_2^2=(1/2k_2.x_2^2)/1,5[/tex]
==> Cơ năng lúc sau : [tex]1/2kA'^2 = 3W_2/4 + W_2/(1,5*4)[/tex]
thế số em sẽ ra kết quả


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo liên quan đến chiều dài lò xo
Gửi bởi: vatly10111213 trong 11:36:42 AM Ngày 12 Tháng Tám, 2015
Cảm ơn thầy Hà Văn Thạnh ! Mong thầy hướng dẫn câu sau:
Câu 9: Một con lắc lò xo nằm ngang, kích thích cho vật dao động với biên độ  [tex]10\sqrt{10}[/tex] cm. Khi lò xo dãn cực đại thì dùng tay giữ cố định điểm chính giữa lò xo, khi lò xo dao động ổn định và động năng bằng 3 lần thế năng thì buông tay ra. Lúc này biên độ dao động của vật là ?
Thanks!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo liên quan đến chiều dài lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:17:18 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2015
Cảm ơn thầy Hà Văn Thạnh ! Mong thầy hướng dẫn câu sau:
Câu 9: Một con lắc lò xo nằm ngang, kích thích cho vật dao động với biên độ  [tex]10\sqrt{10}[/tex] cm. Khi lò xo dãn cực đại thì dùng tay giữ cố định điểm chính giữa lò xo, khi lò xo dao động ổn định và động năng bằng 3 lần thế năng thì buông tay ra. Lúc này biên độ dao động của vật là ?
Thanks!

HD em làm
goi A=10can(10), vận tốc trước và sau khi thay đổi trạng thái lò xo là không đổi.
khi lò xo giãn cực đại x=A, v=0
Khi giữ lò xo 1/2 ==> VTCB dịch 1 đoạn A/2 (do phan lo xo co dinh chiem) ==> vị trí vật là x'=A/2 , v'=0==> vật nặng dao động với biên độ A'=A/2.
Khi Wd=3Wt ==> x'' = A'/2=A/4,v''=can(3)A'w_2/2., buông tay thì VTCB lại bị dịch lại A/2 ==> vị trí vật so với VTCB là x'''=A/4+x''=3A/4, v'''=v'' ==> dùng CTĐL sẽ tìm được A''' (w tinh theo ca lo xo)