Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phan vc trong 04:04:59 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23107Tiêu đề: Thắc mắc về bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: phan vc trong 04:04:59 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2015
Mong thầy cô giải đáp giúp ạ :
+ Từ công thức g=GM[tex]\frac{GM}{(R+h)^2}[/tex] => được g_h[tex]g_h[/tex] =[tex]g\frac{R}{(R+h)^2}[/tex]
nhưng mà sao g ở độ sâu d lại là [tex]g\frac{R-d}{R}[/tex] ạ ?? :(
+1 thắc mắc về con lắc đơn treo trên xe chuyển động có gia tốc :
 -hồi lớp 10; em dựoc học là con lắc đơn trường hợp này sẽ tạo với phương thẳng đứng 1 góc b cố định thỏa mãn tan(b)=a/g
nhưng lên 12;lại đc học là con lắc đơn sẽ dao động điều hòa vr chu kì T=2pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2+h^2}}}
 e thank tr'c ạ [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:44:18 AM Ngày 27 Tháng Bảy, 2015
Mong thầy cô giải đáp giúp ạ :
+ Từ công thức g=GM[tex]\frac{GM}{(R+h)^2}[/tex] => được g_h[tex]g_h[/tex] =[tex]g\frac{R}{(R+h)^2}[/tex]
nhưng mà sao g ở độ sâu d lại là [tex]g\frac{R-d}{R}[/tex] ạ ?? :(
+1 thắc mắc về con lắc đơn treo trên xe chuyển động có gia tốc :
 -hồi lớp 10; em dựoc học là con lắc đơn trường hợp này sẽ tạo với phương thẳng đứng 1 góc b cố định thỏa mãn tan(b)=a/g
nhưng lên 12;lại đc học là con lắc đơn sẽ dao động điều hòa vr chu kì T=2pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2+h^2}}}
 e thank tr'c ạ [-O<

Bạn viết lại công thức rõ ràng thì mọi người mới trả lời giúp được.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: phan vc trong 12:02:22 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2015
Em sửa lại đây ạ:
Mong thầy cô giải đáp giúp ạ :
+ Từ công thức g= [tex]\frac{GM}{(R+h)^2}[/tex]  => được[tex]g_h=g(\frac{R}{R+h})^2[/tex]

nhưng mà sao g ở độ sâu d lại là [tex]g\frac{R-d}{R}[/tex] ạ ?? :(
+1 thắc mắc về con lắc đơn treo trên xe chuyển động có gia tốc :
 -hồi lớp 10; em dựoc học là con lắc đơn trường hợp này sẽ tạo với phương thẳng đứng 1 góc b cố định thỏa mãn tan(b)=a/g
nhưng lên 12;lại đc học là con lắc đơn sẽ dao động điều hòa vr chu kì [tex]T = 2pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2+h^2}}}[/tex]
 
e thank tr'c ạ [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: phan vc trong 08:15:24 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2015
e hiểu đc công thức gia tốc ở độ sâu rồi;chỉ còn ý thứ 2 .xin mn giải thích giùm