Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 09:58:52 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23082Tiêu đề: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: hstb trong 09:58:52 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2015
Bài 1: Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100√3 Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/π H và tụ C = 10^-4/2π. Biểu thức u_RL = 200cos(100πt) (V). Viết biểu thức hiệu điện thế u_AB.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 20Ω, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C = 1/π mF mắc nối tiếp. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là u_C = 50cos(100πt - 2π/3) (V). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở R.

Phiền các thầy và mọi người giải giúp em hai bài tập này với, em cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:18:08 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2015
Bài 1: Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100√3 Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/π H và tụ C = 10^-4/2π. Biểu thức u_RL = 200cos(100πt) (V). Viết biểu thức hiệu điện thế u_AB.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 20Ω, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C = 1/π mF mắc nối tiếp. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là u_C = 50cos(100πt - 2π/3) (V). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở R.

Phiền các thầy và mọi người giải giúp em hai bài tập này với, em cảm ơn ạ!
HD em tự tính
1/ Uo=Io.Z=(UoRL/ZRL).Z
tan(phiRL)=ZL/R ==> phii=phiuRL-phiRL
tan(phi)=(ZL-ZC)/R ==> phiu - phii = phi
Cách 2 dùng máy tính
2/ lam tuong tu
UoR=Io.R=(Uoc/ZC)R
phiuR=phii=phiuC+pi/2


Tiêu đề: Trả lời: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: hstb trong 10:47:15 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2015
HD em tự tính
1/ Uo=Io.Z=(UoRL/ZRL).Z
tan(phiRL)=ZL/R ==> phii=phiuRL-phiRL
tan(phi)=(ZL-ZC)/R ==> phiu - phii = phi
Cách 2 dùng máy tính
2/ lam tuong tu
UoR=Io.R=(Uoc/ZC)R
phiuR=phii=phiuC+pi/2

Thầy ơi, thầy có thể giảng kĩ lại cho em được không? Em vẫn chưa hiểu :)


Tiêu đề: Trả lời: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:10:29 AM Ngày 16 Tháng Bảy, 2015
Thầy ơi, thầy có thể giảng kĩ lại cho em được không? Em vẫn chưa hiểu :)
em không hiểu dòng nào
UoRL là điện áp cực đại hai đầu uRL
Uo là điện áp cực đại hai đầu mạch
phii; pha ban đầu dòng điện
phiu : pha ban đầu điện áp hai đầu mạch
phi : độ lệch pha u,i
phiRL : độ lệch pha uRL và i
phiuRL : pha ban đầu uRL


Tiêu đề: Trả lời: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: hstb trong 10:55:58 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2015
em không hiểu ở dòng:
"tan(phiRL)=ZL/R ==> phii=phiuRL-phiRL
tan(phi)=(ZL-ZC)/R ==> phiu - phii = phi"

Thầy giải thích giúp em nhé!


Tiêu đề: Trả lời: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:14:40 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2015
em không hiểu ở dòng:
"tan(phiRL)=ZL/R ==> phii=phiuRL-phiRL
tan(phi)=(ZL-ZC)/R ==> phiu - phii = phi"

Thầy giải thích giúp em nhé!
Tan(phiRL)=ZL/R la cong thuc tinh do lech pha giu uRL so voi i
PhiRL = phiuRL - phi i


Tiêu đề: Trả lời: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:16:20 PM Ngày 16 Tháng Bảy, 2015
an
em không hiểu ở dòng:
"tan(phiRL)=ZL/R ==> phii=phiuRL-phiRL
tan(phi)=(ZL-ZC)/R ==> phiu - phii = phi"

Thầy giải thích giúp em nhé!
[tex]tan\varphi_R_L=\frac{Z_L}{R}\rightarrow \varphi_R_L[/tex]

[tex]\varphi_R_L = \varphi _u_R_L-\varphi _i\Rightarrow \varphi_i[/tex]

[tex]tan \varphi_ = \frac{Z_L-Z_C}{R}\Rightarrow \varphi[/tex]

[tex]\varphi =\varphi _u - \varphi _i\Rightarrow \varphi _u[/tex]

tất cả là công thức cơ bản, bạn nên học lại công thứcTiêu đề: Trả lời: BT đoạn mạch RLC cần giải đáp 3
Gửi bởi: hstb trong 09:06:25 PM Ngày 19 Tháng Bảy, 2015
Em cảm ơn hai thầy ạ :D