Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhsoso trong 07:05:38 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23077Tiêu đề: con lắc lò xo hay và khó
Gửi bởi: minhsoso trong 07:05:38 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2015
mọi người giải và nói rõ hiện tượng cho em vs,

một con lắc lò xo thẳng đứng ,m=100g,k=100N/m. vật nặng được đặt tên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng .chọn giá đỡ đi xuống không vật tốc đầu với gia tốc a=g/5=2m/s2 .sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dđ ddieuf hòa vs biên độ

a.5cm           b.6cm           c.10cm        d.2cm


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo hay và khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:41:58 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2015
mọi người giải và nói rõ hiện tượng cho em vs,

một con lắc lò xo thẳng đứng ,m=100g,k=100N/m. vật nặng được đặt tên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng .chọn giá đỡ đi xuống không vật tốc đầu với gia tốc a=g/5=2m/s2 .sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dđ ddieuf hòa vs biên độ

a.5cm           b.6cm           c.10cm        d.2cm
con lắc thẳng đứng và chuyển động từ trạng thái lò xo không biến dạng ==> lò xo giãn ==> Fdh tác động vào vật hướng lên, khi P - Fdh = m.a thì vật nặng bắt đầu rời giá đỡ
==> mg - k.DeltaL=m.a ==> S=DeltaL=m(g-a)/k=0,1.8/100=0,008m=0,8cm
==> vận tốc bắt đầu rời v = can(2.a.S) = 8can(5)(cm/s)
li độ con lắc lúc rời giá đỡ: x = Delta - Delta Lo = Delta L - mg/k = -0,2cm
==> biên độ A=can(x^2-v^2/w^2)=0,6cm
(nếu m=1kg) sẽ ra đáp án 6cm