Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ptathu.1661998 trong 10:43:50 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23064Tiêu đề: thắc mắc Dao động cơ
Gửi bởi: ptathu.1661998 trong 10:43:50 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2015
EM không hiểu sai chỗ nào nhưng em cứ làm ra 31/12


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc Dao động cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:38:28 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2015
EM không hiểu sai chỗ nào nhưng em cứ làm ra 31/12

Phương trình li độ : [tex]x = - \frac{a}{\omega ^{2}} = 4cos\left(2\pi t - \frac{2\pi }{3} \right)[/tex]

Phương trình vận tốc [tex]v = 4cos\left(2\pi t - \frac{\pi }{6}\right)[/tex]

Sau hai chu kì (vận tốc đạt giá trị đã cho 4 lần) vec tơ quay biểu diễn cho vận tốc quay thêm một góc [tex]\frac{5\pi }{6}[/tex] là thời điểm cần tìm .

Vậy [tex]t = 2T + \frac{5T}{12}[/tex]