Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ktsvthanhphong trong 11:30:29 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23061Tiêu đề: Giải một bài lượng tử này như thế nào đây!
Gửi bởi: ktsvthanhphong trong 11:30:29 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2015
Một đám hơi hiđrô đang ở áp suất thấp thì được kích thích bằng cách chiếu vào đám hơi đó một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng lambda= 0,101muym. Biết toàn bộ đám hơi sau khi được kích thích chỉ phát ra được 3 loại bức xạ:  lambda1,  lambda2 = 0,121 m và  lambda3 ( lambda1 < lambda2 <  lambda3). Xác định  lambda3
A. 0,456 muym   B. 0,656 muym   C. 0,055 muym   D. 0,611 muym


Tiêu đề: Trả lời: Giải một bài lượng tử này như thế nào đây!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:28:05 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2015
Một đám hơi hiđrô đang ở áp suất thấp thì được kích thích bằng cách chiếu vào đám hơi đó một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng lambda= 0,101muym. Biết toàn bộ đám hơi sau khi được kích thích chỉ phát ra được 3 loại bức xạ:  lambda1,  lambda2 = 0,121 m và  lambda3 ( lambda1 < lambda2 <  lambda3). Xác định  lambda3
A. 0,456 muym   B. 0,656 muym   C. 0,055 muym   D. 0,611 muym

ba bức xạ phát ra ==> nguyên tử đang ở mức kích thích có n=3
ba bức xạ phát ra là lambda31<lambda21<lambda32
mà kh nguyên tử hấp thu lambda=0,101muym để nhảy lên 3 thì khi quay về 1 nó cũng phát ra lambda31=0,101muym
==> lambda21=0,121muym ==> 1/lambda32=1/lambda31-1/lambda21
theo thầy lambda32 là màu đỏ nên có thể chọn (B)