Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Thanhh Trâmm trong 07:55:10 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23033Tiêu đề: Một bài con lắc đơn và một bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Thanhh Trâmm trong 07:55:10 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Câu 1: Một con lắc đơn có m=100g; l=1m treo trên trần của một toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động nhỏ với biên độ góc [tex]\alpha o = 4[/tex] o Khi vật đến vị trí có li độ góc  [tex]\alpha o = +4[/tex] o thì xe bắt đầu chuyển động với gia tốc a=1m/s2 theo chiều dương. Con lắc vẫn dao động điều hòa. Lấy g=10m/s2 . Biên độ dao động mới và năng lượng dao động mới của con lắc khi xe chuyển động là:
A.  1.7 o ; 14.49 mJ
B.  9.7 o ; 14.49 mJ
C.  9.7 o ; 2.44 mJ
D.  1.7 o ; 2.44 mJ
Em tính ra câu A nhưng đáp án lại là câu B.
Câu 2: Mạch điện gồm tải Z(chỉ có R, L, C) mắc nối tiếp với điện trở R rồi nối vào nguồn xoay chiều có điện áp U1. Khi đó điện áp hiệu dụng trên tải là U2, hệ số công suất trên tải cos[tex]\varphi 2[/tex] = 0.6 ; hệ số công suất của mạch cos[tex]\varphi 1[/tex] =0.8 .Bằng cách điều chỉnh thông số Z và điện áp hiệu dụng của nguồn ,người ta làm cho công suất tiêu thụ trên R giảm đi 100 lần còn công suất và hệ số  công suất của tải không đổi. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu nguồn phải tăng :
A. 7.52 lần
B. 9.426 lần
C. 8 lần
D. 8.273 lần
Dạ cho em hỏi bài này có giống dạng truyền tải mà công suất tiêu thụ không đổi không ạ. Em làm theo hướng đó thì ra 7.52 lần ( câu A). nhưng đáp án là câu B.
Mong các thầy cô giúp em.
Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài con lắc đơn và một bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:16:38 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2015
Câu 1: Một con lắc đơn có m=100g; l=1m treo trên trần của một toa xe có thể chuyển động trên mặt phẳng ngang. Khi xe đứng yên, cho con lắc dao động nhỏ với biên độ góc [tex]\alpha o = 4[/tex] o Khi vật đến vị trí có li độ góc  [tex]\alpha o = +4[/tex] o thì xe bắt đầu chuyển động với gia tốc a=1m/s2 theo chiều dương. Con lắc vẫn dao động điều hòa. Lấy g=10m/s2 . Biên độ dao động mới và năng lượng dao động mới của con lắc khi xe chuyển động là:
A.  1.7 o ; 14.49 mJ
B.  9.7 o ; 14.49 mJ
C.  9.7 o ; 2.44 mJ
D.  1.7 o ; 2.44 mJ
Em tính ra câu A nhưng đáp án lại là câu B.
Vị trí cân bằng mới khi có Fq ==> tan(alpha)=Fq/mg=1/10 ==> alpha=5,7, do vật thay đổi trạng thái biên ==> động năng lúc sau bằng 0 ==> biên độ lúc sau bằng alphao'=5,7+4=9,7 độ
(em sai ỡ chỗ lực quán tính lệch về bên trái, trong khi vật dừng ở bên phải)
W=mg'l(1-cos(alpho')), g'=can(g^2+a^2)