Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 03:04:06 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23029Tiêu đề: thầy cô và các bạn giúp em bài khó với
Gửi bởi: tvhung trong 03:04:06 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Trong thí nghiệm Y-ang: có a=1mm ; D=2m ; buoc song trong khoang 0,4micromet --> 0,75 micromet. tong be rong vung giao thoa ma chỉ có 2 vân sáng là:
a. 3,4mm     b. 1,7mm      c. 0,6mm        d. 0,3mm


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô và các bạn giúp em bài khó với
Gửi bởi: acsimet36 trong 05:28:50 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Bạn vẽ trục Ox rồi đánh dấu các vân đỏ, tím từ bậc 1 đến 4, bề rồng phần chỉ có 2 bức xạ cho VS là phần phủ nhau chỉ của 2 bậc quang phổ. Tính cả 2 bên VSTT sẽ cho kết quả ý A: 3,4mm