Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 02:16:50 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23028Tiêu đề: Điện xoay chiều có tần số biến thiên
Gửi bởi: TocChamVai trong 02:16:50 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Cho mạch RLC có tần số góc biến thiên, hiệu điện thế hiệu dụng U không đổi. Khi [tex]f=f_{C}[/tex] thì [tex]U_C=U[/tex], khi  [tex]f=f_{L}[/tex] thì [tex]U_L=U[/tex]. Biết [tex]f_C-f_L=80Hz[/tex]. Khi  [tex]f=f_{C}[/tex]  thì hệ số công suất là [tex]\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex].
Tính tần số để xảy ra cộng hưởng.
Mong thầy cô giải đáp giúp em bài tập này.Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều có tần số biến thiên
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 03:06:05 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Chữ viết tay xấu, bạn thông cảm.