Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 01:12:29 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23027Tiêu đề: lý thuyết quang phổ cần được giúp
Gửi bởi: robot3d trong 01:12:29 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
quang phổ vạch phát xạ phát ra 2 bước sóng 1 và 2 với 1<2.thì quang phổ vạch hấp thụ sẽ thiếu vắng mọi bước sóng trong khoảng từ lamda 1 đến lamda 2 đúng k mọi người


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết quang phổ cần được giúp
Gửi bởi: acsimet36 trong 05:32:36 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Trong hiệ tượng đảo sắc các vạch quang phổ, mỗi nguyên tố chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó phát ra. Do vậy, nguyên tố này phát xạ có 2 bức xạ 1 và 2 thì nó sẽ hấp thụ chính 2 bức xạ ấy mà thôi, không có khoảng nào cả bạn nhá


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết quang phổ cần được giúp
Gửi bởi: robot3d trong 06:12:17 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Trong hiệ tượng đảo sắc các vạch quang phổ, mỗi nguyên tố chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó phát ra. Do vậy, nguyên tố này phát xạ có 2 bức xạ 1 và 2 thì nó sẽ hấp thụ chính 2 bức xạ ấy mà thôi, không có khoảng nào cả bạn nhá
ý mình hỏi cụ thể là quang phổ vạch phát xạ của natri có 2 vạch vàng có bước sóng lamda1 và lamda2 với lamda 1<lamda 2.thì quang phổ vạch hấp thụ của natri sẽ
A thiếu vắng mọi bước sóng trong khoảng từ lamda 1 đến lamda 2
B thiếu vắng mọi ánh sáng có bước sóng lớn hơn lamda 2
C thiếu vắng 2 ánh sáng có bước sóng lamda 1 vad lamda 2
D thiếu vắng mọi ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn lamda 1.


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết quang phổ cần được giúp
Gửi bởi: onhekl trong 07:57:45 AM Ngày 19 Tháng Bảy, 2015

ý mình hỏi cụ thể là quang phổ vạch phát xạ của natri có 2 vạch vàng có bước sóng lamda1 và lamda2 với lamda 1<lamda 2.thì quang phổ vạch hấp thụ của natri sẽ
A thiếu vắng mọi bước sóng trong khoảng từ lamda 1 đến lamda 2
B thiếu vắng mọi ánh sáng có bước sóng lớn hơn lamda 2
C thiếu vắng 2 ánh sáng có bước sóng lamda 1 vad lamda 2
D thiếu vắng mọi ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn lamda 1.


Bạn chọn đáp án C nhé.