Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cười lên nào trong 04:11:01 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23003Tiêu đề: Một câu lý thuyết mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: cười lên nào trong 04:11:01 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là [tex]\Delta[/tex]t1. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là [tex]\Delta[/tex]t2. Tỉ số [tex]\Delta[/tex]t1/[tex]\Delta[/tex]t2 là
Mọi người cho mình hỏi là có phải năng lượng điện trường biến thiên điều hòa với chu kì T/2 nên đáp án sẽ là 1/2 không, mình cảm ơn rất nhiều

Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:58 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là [tex]\Delta[/tex]t1. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn nửa giá trị cực đại là [tex]\Delta[/tex]t2. Tỉ số [tex]\Delta[/tex]t1/[tex]\Delta[/tex]t2 là
Mọi người cho mình hỏi là có phải năng lượng điện trường biến thiên điều hòa với chu kì T/2 nên đáp án sẽ là 1/2 không, mình cảm ơn rất nhiều
theo thầy em nên chuyển về đại lượng điều hòa tương ứng làm đỡ lộn hơn.
Wc=Wcmax ==> Wc=Wcmax/2 tương đương u=Uo ==> u=Uo/can(2) ==> t1=T/8
q=Qo ==> q=Qo/2 ==> t2=T/6


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết mạch LC cần mọi người giúp
Gửi bởi: cười lên nào trong 08:23:30 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2015
vâng em cảm ơn  ^-^