Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tinh_tang trong 02:08:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23002Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tinh_tang trong 02:08:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Hai nguồn kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là u1 = 2cos(10t - ) (mm) và u2 = 2cos(10t + ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10cm và S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 3,57cm.   B. 2,33cm.   C. 3,07cm.   D. 6cm.
Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tinh_tang trong 02:21:32 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Lời giải trên một diễn đàn.
 2nguồn vuông fa điểm cực đại t/m: d2-d1=(k+1/4)L ; L là lamda
* trên MS2 có 2 điểm cực đại ứng với k=-3; -4
* điểm cực đại trên MS2, xa S2 nhất ứng với k= -3 <=> d2-d1= -11/2 => d1=d2+11/2 (1)
* lại có d1^2 = d2^2 + 8^2 (2)
* thay (1) vào (2) => d2= 135/44 = 3,07 !

Còn như em thấy, trên nửa vùng giao thoa sẽ có 4 CĐ, ứng với k =0, 1, 2, 3.(vì trung trực không có cực đại) => Trên MS2 có 2 CĐ ứng với k =-2,- 3 => cực đại xa S2 nhất ứng với k =-2, như vậy sẽ ra đáp án là 4,86cm. Kính mong Thầy cô và các bạn giúp em bài này ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:36:43 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Hai nguồn kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là u1 = 2cos(10t - ) (mm) và u2 = 2cos(10t + ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10cm và S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 3,57cm.   B. 2,33cm.   C. 3,07cm.   D. 6cm.
ĐKCĐ d2-d1=(k+1/4).lambda
xét trên S1S2: -4-1/4<k<4-1/4 ==> k={-4,..,3}
Xét M ==> kM=-2,25 ==> trên S2M có k=-3,k=-4
(lời giải trên diển đàn đúng đó em)
cách của em cũng không sai nhưng sai do lộn cách đánh số.
d2-d1 ==> gần S2 phải là số âm.
d1-d2 ==> gần S2 là số dương
do vậy nếu em dùng ĐK d1-d2=(k-1/4).lambda ==> k={-3,..4}
do vậy gần trên MS2 có 2 CĐ 3,4


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tinh_tang trong 04:26:37 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2015
Em cảm ơn thầy đã chỉ ra chỗ sai giúp em ạ!