Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Thanhh Trâmm trong 09:24:48 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23000Tiêu đề: BàI Điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Thanhh Trâmm trong 09:24:48 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm Lo, đoạn mạch X và tụ điện có điện dung Co mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hai đầu (Lo,X) và hai đầu (X,Co) lần lượt là u1=100cos(wt) (V) và u2=200cos(wt-pi/3)(V). Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch gần giá trị nào nhất sau đây:
A.125V
B.145V
C.172V
D.112V
Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: BàI Điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:45:42 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Bài toán thiếu giả thiết về tỉ lệ giữa ZL và ZC