Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 11:36:14 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22997Tiêu đề: Nhờ giải giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: desparado trong 11:36:14 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2015
Mạch điện xoay chiều nối tiếp RLC được mắc vào một điện áp xoay chiều không đổi. Cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 50  điện trở thuần R = 100, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi chỉnh điện dung đến giá trị C1 và C2 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện có giá trị như nhau và hệ số công suất toàn mạch lần lượt là k1 và k2. Biết k1 = 0,5, tìm k2.
em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giải giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:05:51 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
Mạch điện xoay chiều nối tiếp RLC được mắc vào một điện áp xoay chiều không đổi. Cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 50  điện trở thuần R = 100, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi chỉnh điện dung đến giá trị C1 và C2 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện có giá trị như nhau và hệ số công suất toàn mạch lần lượt là k1 và k2. Biết k1 = 0,5, tìm k2.
em cảm ơn
tanphiRC=ZL/R=1/2 ==> phiRC, cos(phi1)=k1=0,5 ==> phi1
nếu em thuộc công thức phi1+phi2=2phimax thì dễ vô cùng
Khi C thay doi Ucmax ==> phimax+phiRC=90 ==> phimax= 90 - phiRC
==> phi1+phi2=2phimax ==> phi2 ==> cos(phi2)
(phi1 , phi2 là độ lệch pha u so với trong 2TH cùng UL, phimax là độ lệch pha u so với i trong TH Ucmax)

em có thể tham khảo CT CM tại diễn đàn này hoac tai day https://drive.google.com/file/d/0BwqsiEJYCOSwREFBNzdvb2NVQ0U/view (https://drive.google.com/file/d/0BwqsiEJYCOSwREFBNzdvb2NVQ0U/view)