Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phongnguyen(hsbh) trong 09:42:04 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22987Tiêu đề: một số câu trong đề thi SPHN lần 7
Gửi bởi: phongnguyen(hsbh) trong 09:42:04 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015
1 .Cho mạch điện xoay chiều LRC nối tiếp, có biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch LR là u1 =50cos(100πt+π/3) V ,L=CR^2 và uLR sớm pha so với uAB là π/3 rad. Biên độ của uRC là
2 .Đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế cực đại hai đầu đoạn mạch là 120 V. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8; hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Cho biết dòng điện trong đoạn mạch trễ pha đối với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80√3 V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ điện là
A. 38 V      B 22V.         C -38V.           D -22V

3 Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống nhau A, B có tần số 40 Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5 m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm M trên By dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn và gần B nhất ( không tính điểm B) là
A. 3,75 cm.
B. 7,5 cm.
C. 1,34 cm.
D. 2,68 cm.

4 Một công ti điện lực dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải điện là 90,0%. Sau nhiều năm, dân cư ở khu đó giảm khiến công suất tiêu thụ tại khu dân cư đó giảm xuống 0,7 lần so với ban đầu trong khi vân phải sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ. Biết rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa nhiệt trên đường dây bởi hiệu ứng Joule – Lentz, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Độ giảm hiệu điện thế trên dây bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế trên tải khi dân cư đã thay đổi
A. 10/63
B. 13/60.
C. 16/30.
D. 37/63.


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi SPHN lần 7
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:50:38 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015
3 Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống nhau A, B có tần số 40 Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5 m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm M trên By dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn và gần B nhất ( không tính điểm B) là
A. 3,75 cm.
B. 7,5 cm.
C. 1,34 cm.
D. 2,68 cm.
bài này đã khống chế cho M trên By nên theo tôi dùng PP thử
Xét nhanh số đường Hypecbol cực đại ==> k = AB/lambda=8 ==> có 7 cực đại cắt By, uM=2Acos(pi(d1-d2)/lambda)cos(wt-pi(d1+d2)/lambda)
Th1: d1-d2=7.lambda=8,75 ==> d1^2-d2^2 = (d1-d2)(d1+d2) = AB^2 ==> d1+d2=80/7 ==> uM=-2Acos(wt-9,14pi)(loại)
em thế tương tự đến 7 cái nào có thì nhận
k=4 ==> d1-d2=5 ==> d1+d2=20 ==> uM=2Acos(wt-16pi) (nhận) ==> d2=7,5cm
Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi SPHN lần 7
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:13:12 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015
4 Một công ti điện lực dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải điện là 90,0%. Sau nhiều năm, dân cư ở khu đó giảm khiến công suất tiêu thụ tại khu dân cư đó giảm xuống 0,7 lần so với ban đầu trong khi vân phải sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ. Biết rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa nhiệt trên đường dây bởi hiệu ứng Joule – Lentz, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Độ giảm hiệu điện thế trên dây bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế trên tải khi dân cư đã thay đổi
A. 10/63
B. 13/60.
C. 16/30.
D. 37/63.
Gọi P,Ptt là công suất phát, tiêu thụ
H = Ptt1/P ==> Ptt=0,9P
Ptt2=0,7Ptt1 ==> Utt2.I2=0,7.0,9P=0,63U2I2 ==> Utt2=0,63U2
Độ giám thế trên dây lúc sau : DeltaU = U2 - Utt=37/63Utt2


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi SPHN lần 7
Gửi bởi: phongnguyen(hsbh) trong 07:05:12 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015
tthầy ơi giúp dùm em cả bài 1 với bài 2 , em rất cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi SPHN lần 7
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:10:17 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2015
2 .Đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế cực đại hai đầu đoạn mạch là 120 V. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8; hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Cho biết dòng điện trong đoạn mạch trễ pha đối với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80√3 V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ điện là
A. 38 V      B 22V.         C -38V.           D -22VTiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi SPHN lần 7
Gửi bởi: onhekl trong 07:39:01 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2015
Ta có thể giải câu 1 ngắn gọn như hình sau


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi SPHN lần 7
Gửi bởi: hoangngoc72007 trong 01:31:28 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2015
có thầy cô nào có đáp án đề này không cho em  xin tham khảo với