Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucdodh trong 09:17:38 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22984Tiêu đề: Một bài toán về số cực đại cùng pha của sóng cơ
Gửi bởi: phucdodh trong 09:17:38 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015
Thầy và các bạn giúp mình, số cực đại thì mình đã rõ nhưng mình ko biết buộc điều kiện để nó cùng pha!  :-\ :-\
 
Hai nguồn sóng A và B cách nhau 1m trên mặt nước tạo ra hiện tượng giao thoa, các nguồn có pt tương ứng là uA=a.cos100pi.t ; uB=b.cos100pi.t. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của AB( không tính I) là:
   A.50                       B,24                         C.98                              D.25


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về số cực đại cùng pha của sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:42:43 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015
Thầy và các bạn giúp mình, số cực đại thì mình đã rõ nhưng mình ko biết buộc điều kiện để nó cùng pha!  :-\ :-\
 
Hai nguồn sóng A và B cách nhau 1m trên mặt nước tạo ra hiện tượng giao thoa, các nguồn có pt tương ứng là uA=a.cos100pi.t ; uB=b.cos100pi.t. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của AB( không tính I) là:
   A.50                       B,24                         C.98                              D.25
hai nguồn cùng pha thì bài toán dạng này tương đối dễ, sau khi tìm được các cực đại VD k={-8.-7,....,7,8} thì em dùng T/C sóng dừng mà làm hai cực đại liên tiếp thì ngược pha còn cách nhau thì đồng pha, DO vậy với k={-8,...8} thì những thằng đồng pha với trung điểm k=0 là (+,-)2,(+,-)4,(+,-)6,(+,-)8


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về số cực đại cùng pha của sóng cơ
Gửi bởi: phucdodh trong 12:27:28 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015
Thầy và các bạn giúp mình, số cực đại thì mình đã rõ nhưng mình ko biết buộc điều kiện để nó cùng pha!  :-\ :-\
 
Hai nguồn sóng A và B cách nhau 1m trên mặt nước tạo ra hiện tượng giao thoa, các nguồn có pt tương ứng là uA=a.cos100pi.t ; uB=b.cos100pi.t. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của AB( không tính I) là:
   A.50                       B,24                         C.98                              D.25
hai nguồn cùng pha thì bài toán dạng này tương đối dễ, sau khi tìm được các cực đại VD k={-8.-7,....,7,8} thì em dùng T/C sóng dừng mà làm hai cực đại liên tiếp thì ngược pha còn cách nhau thì đồng pha, DO vậy với k={-8,...8} thì những thằng đồng pha với trung điểm k=0 là (+,-)2,(+,-)4,(+,-)6,(+,-)8
Cảm ơn thầy nhiều ạ. Cho em hỏi, với 2 nguồn cùng pha thì trung điểm I lúc nào cũng cùng pha với 2 nguồn ko ạ? Nếu ko thì còn trường hợp nào nữa xin thầy cho en biết!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về số cực đại cùng pha của sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:38:27 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015
Cảm ơn thầy nhiều ạ. Cho em hỏi, với 2 nguồn cùng pha thì trung điểm I lúc nào cũng cùng pha với 2 nguồn ko ạ? Nếu ko thì còn trường hợp nào nữa xin thầy cho en biết!
CHỈ BẾT TRUNG ĐIỂM LÀ cđ THÔI CÒN ĐỒNG PHA HAY KHÔNG THÌ PHẢI XÉT KHOẢNG CÁCH CỤ THỂ


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về số cực đại cùng pha của sóng cơ
Gửi bởi: phucdodh trong 10:17:34 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2015
Cảm ơn thầy nhiều ạ. Cho em hỏi, với 2 nguồn cùng pha thì trung điểm I lúc nào cũng cùng pha với 2 nguồn ko ạ? Nếu ko thì còn trường hợp nào nữa xin thầy cho en biết!
CHỈ BẾT TRUNG ĐIỂM LÀ cđ THÔI CÒN ĐỒNG PHA HAY KHÔNG THÌ PHẢI XÉT KHOẢNG CÁCH CỤ THỂ
Thầy ơi vậy là phải xét tới góc phi của phương trình tổng hợp 2 sóng tại I hả thầy?! Có cách nào nhanh hơn ko thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về số cực đại cùng pha của sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:03:13 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2015
Cảm ơn thầy nhiều ạ. Cho em hỏi, với 2 nguồn cùng pha thì trung điểm I lúc nào cũng cùng pha với 2 nguồn ko ạ? Nếu ko thì còn trường hợp nào nữa xin thầy cho en biết!
CHỈ BẾT TRUNG ĐIỂM LÀ cđ THÔI CÒN ĐỒNG PHA HAY KHÔNG THÌ PHẢI XÉT KHOẢNG CÁCH CỤ THỂ
Thầy ơi vậy là phải xét tới góc phi của phương trình tổng hợp 2 sóng tại I hả thầy?! Có cách nào nhanh hơn ko thầy?
RẤT ĐƠN giản em viết ĐKCĐ tổng quát : d1-d2=(k+(phi1-phi2)/2pi).lambda xét trung điểm d1-d2=0 em sẽ tìm được k lúc này giá trị k cho biết phần tư O nằm ở bó sóng thứ mấy.
VD sau khi tìm số CĐ trên AB ra k = {-5.....,4}, và ko = -0,3 em sẽ biết nó nằm tại bó có cực đại k=0 (vì từ k=-1 bụng tiến về O là k=-0,5 (nút) vậy k=-0,3 thuộc bó sóng có CĐ k=0)