Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 04:16:08 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22981Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: hstb trong 04:16:08 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
Một sóng cơ học được truyền đi theo phương Oy với vận tốc v = 20 cm/s. Giả sử khi truyền đi biên độ sóng không đổi. Tại O dao động có dạng x = 4cos(π/6 t) trong đó x đo bằng mm, t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 li độ của điểm O là x = 2√3 mm và đang giảm.
a) Tính li độ tại điểm O sau thời điểm t1 khoảng 3s.
b) Tính li độ tại điểm M cách O một đoạn d = 40 cm ở cùng một thời điểm t1.

Phiền các thầy giúp em giải bài tập này ạ, em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: MTP trong 06:33:31 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
Một sóng cơ học được truyền đi theo phương Oy với vận tốc v = 20 cm/s. Giả sử khi truyền đi biên độ sóng không đổi. Tại O dao động có dạng x = 4cos(π/6 t) trong đó x đo bằng mm, t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 li độ của điểm O là x = 2√3 mm và đang giảm.
a) Tính li độ tại điểm O sau thời điểm t1 khoảng 3s.
b) Tính li độ tại điểm M cách O một đoạn d = 40 cm ở cùng một thời điểm t1.

Phiền các thầy giúp em giải bài tập này ạ, em cảm ơn!
a)....Khi vật ở vị trí 2 căn 3 và đang giảm thì nó đang về VTCB theo chiều âm....Tính RA Chu kì..Vẽ đường tròn ra ...sau khoảng thời gian 3s đu được T/4..vậy  nó tới điểm -2 đi theo chiều âm....
b)..Viết phương trình tại M ra xong làm như bài 1