Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cười lên nào trong 11:10:24 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22979Tiêu đề: một bài điện thay đổi cả R và L
Gửi bởi: cười lên nào trong 11:10:24 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
Thầy cô và các bạn cho mình hỏi câu điện này với
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm AM có biến trở R và tụ C=100/[tex]\pi[/tex] ([tex]\mu[/tex]F), đoạn MB có L thuần thay đổi được. Đặt vào hai đầu AB 1 điện áp xoay chiều ổn định u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t) (V). Khi thay đổi L ta thấy U hiệu dụng giữa AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R. L có giá trị bằng
A. 1/2 [tex]\pi[/tex] H
B. 3/[tex]\pi[/tex] H
C.1/[tex]\pi[/tex] H
D. 2/[tex]\pi[/tex] H


Tiêu đề: Trả lời: một bài điện thay đổi cả R và L
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:19:20 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
bài này chỉ L thay đổi thôi , để L sao cho U(RC) không phụ thuộc vào R thì  [tex]Z_{L}[/tex]=2[tex]Z_{c}[/tex]
---> đáp án D