Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 11:15:15 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22978Tiêu đề: Bài toán tổng hợp dao động chuyên Bắc Ninh
Gửi bởi: TocChamVai trong 11:15:15 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2015
Mong thầy cô và bạn bè giải đáp dùm em. Em xin cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tổng hợp dao động chuyên Bắc Ninh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:03:27 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
Mong thầy cô và bạn bè giải đáp dùm em. Em xin cảm ơn nhiều.


Lúc đầu: v1 = v2  <=> [tex]A_1^2-x_1^2=A_2^2-x_2^2[/tex]

thay A1 = 2A, A2 = 3A, thay x2 = -2x1 vào pt trên giải ra x1 và x2 theo A.  Ta có x1 + x2 = x = căn 15===> giải ra A = 3cm.

Lúc sau: v2 = -2v1 <=> [tex]A_2^2-x_2^2=4(A_1^2-x_1^2)[/tex]

Thay A1, A2 và x1 = x2 vào ===> x1 = x2 = [tex]\sqrt{\frac{7}{3}}A[/tex]

x = x1 + x2 = [tex]2\sqrt{\frac{7}{3}}A=2\sqrt{21}[/tex]  cm.

Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tổng hợp dao động chuyên Bắc Ninh
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:31:17 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
Bài giải chi tiết đính kèm