Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trungkienvatli_2989 trong 08:51:06 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22973Tiêu đề: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VE HỆ SỐ CÔNG SUẤT
Gửi bởi: trungkienvatli_2989 trong 08:51:06 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2015
1. Cho mạch điện xoay chiều mắc theo thứ tự: điện trở R, cuộn dây (L,r) và tụ điện C. Biết   ,  , ucd vuông pha với uAB. Hệ số công suất của cuộn dây bằng
A. 0,85         B. 0,5            C. 0,707           D.1
2. Cho mạch điện gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L và R0. Biết U = 200V, UR = 110V, Ucd = 130V. Công suất tiêu thụ của mạch là 320W thì R0 bằng?
   A. 80    B. 160    C. 25    D. 50
3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch mắc theo thứ tự gồm 3 phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L thay đổi được, tụ điện C có dung kháng bằng  . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại, khi đó tỉ số giữa dung kháng của tụ điện và cảm kháng của cuộn cảm bằng:
   A.CĂN 3 chia 2        B.1 chia căn 3        C.3/4        D.  4/3
4. Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, R là một biến trở. Khi   thì hệ số công suất của mạch là  . Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị   và   thì mạch có cùng công suất tiêu thụ. Giá trị của   là:
   A.65 ôm  .   B.60 ôm  .   C.98,5 ôm  .   D. 60 căn 3


Tiêu đề: Trả lời: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VE HỆ SỐ CÔNG SUẤT
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:09:32 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2015
Bài đăng sai quy định. Bạn đọc lại quy định đăng bài.