Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cười lên nào trong 07:03:48 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22969Tiêu đề: một bài toán tổng hợp dao động cần mọi người giúp !
Gửi bởi: cười lên nào trong 07:03:48 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015
Có hai dao động điều hòa cùng phương: x1=8cos(5[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/2) (cm) ; x2=A2cos(5[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/3)(cm). Dao động tổng hợp x=x1+x2 = Acos(5[tex]\pi[/tex]t+ [tex]\varphi[/tex] )(cm). Để A nhỏ nhất thì [tex]\varphi[/tex] và A2 là:
A.[tex]\pi[/tex]/6 và 4(cm)
B.-[tex]\pi[/tex]/6 và 4(cm)
C.[tex]\pi[/tex]/6 và 4[tex]\sqrt{3}[/tex] (cm)
D.-[tex]\pi[/tex]/6 và 4[tex]\sqrt{3}[/tex] (cm)Tiêu đề: Trả lời: một bài toán tổng hợp dao động cần mọi người giúp !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:10:58 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015
Bài tập dạng này đã có nhiều trên diễn đàn rồi, bạn chịu khó search ngay chỗ " Tìm là có". Bạn đánh 1 đoạn bài tập vào đó rồi Enter